Goede doelen

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen maatschappelijk betrokken zijn. Daarom bieden wij hen de ruimte om spontane ideeën om te zetten in inzamelingsacties voor goede doelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Duplo-stenen inzamelen voor de kinderen van de Saini Academy in Kenia
  • Kleding en goederen inzamelen voor de vluchtelingen in Syrië.
  • Levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.
  • Lege flessen inzamelen voor de bosbranden in Australië. 
  • Kleedjesmarkt voor Oekraïne.
  • Valentijnskaarten maken voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
  • Inzameling voor Marokko en Libië.
  • Speelgoedinzameling voor Stichting Sintvoorieder1.