Overblijf

De Waterwilg biedt de mogelijkheid om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur over te laten blijven. Uw kind heeft een half uur om de eigen lunch in de klas te eten en speelt 30 minuten buiten. De overblijf wordt verzorgd onder toezicht van overblijfouders en teamleden van De Waterwilg. Het overblijfteam is getraind in Kanjertraining en EHBO. Daarnaast beschikken zij over een VOG (verklaring omtrent gedrag).

 

De Waterwilg is in het bezit van een platina ster. Om in aanmerking te komen voor deze ster dient een school te voldoen aan alle kwaliteitseisen die TSO Voorbeeldschool stelt. Hierbij wordt gekeken naar: veiligheid, plezier van de kinderen, voldoende buitenspeelmogelijkheden, een slechtweer plan, organisatie en uiteraard een goed functionerend overblijfteam.

 

Wilt u uw kind(eren) gebruik laten maken van de vaste overblijf, dan kunt u de overeenkomst invullen en bij de administratie inleveren. Hier kunt u de overeenkomst downloaden en hier kunt u de berekeningstabel voor de vaste overblijf bekijken. Tevens treft u hier het wijzigingsformulier voor de vaste overblijf. 

De kosten voor het incidentele overblijven zijn 2 euro per keer. U ontvangt hiervoor een factuur per mail aan het einde van het schooljaar.

 

Afmelden voor de overblijf kan via Social Schools, door een mail te sturen aan overblijf@dewaterwilg.nl of door telefonisch contact met de administratie op te nemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de administratie. De formulieren zijn hier ook te verkrijgen.