ICT en digitale geletterdheid

Digitaal onderwijs heeft een vaste plek binnen De Waterwilg. Een leerling die digitaal geletterd is, kan effectief, efficiënt en verantwoord gebruik maken van ICT. Digitale geletterdheid vormt dan ook een onmisbare vaardigheid in de 21e eeuw. Digitale geletterdheid is opgebouwd uit de vaardigheden behorende bij mediawijsheid, praktische ICT-vaardigheden, digitale informatievaardigheden en computational thinking (het oplossen van problemen met behulp van technologie).

 

In groep 4 t/m 8 maken wij gebruik van Snappet op Chromebooks. Snappet is een digitaal en adaptief onderwijsplatform waarmee De Waterwilg onderwijs op maat biedt voor ieder kind. De kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen kunnen zo (deels) op eigen niveau verwerkt worden, waarbij de ontwikkeling van de leerlingen door de leerkrachten dagelijks wordt gevolgd. Dit geeft de mogelijkheid om ieder moment in het jaar een meting te kunnen doen en kinderen waar nodig bij te sturen. De kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces doordat zij direct feedback krijgen op hun werk. Daarnaast bespreken de leerkrachten de resultaten op regelmatige basis met de leerlingen zelf.

 

In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe taal- en spellingmethode van Snappet geïmplementeerd. Hierbij zijn intern duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking op papier en de digitale verwerking. Zo wordt de fijne motoriek (o.a. het schrijven) goed in de gaten gehouden.

(Nieuwe) leerkrachten worden intern opgeleid en begeleid in het werken met Snappet door interne en externe Snappet coaches.


De groepen 1 t/m 8 beschikken over digitale schoolborden van CTOUCH. Deze borden vormen een verrijking voor de onderwijssituatie. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en tools om de digitale geletterdheid bij onze leerlingen te bevorderen, zoals de Beebot, Makey Makey, Scratch, Lego WeDo en Micro:Bit. Op De Waterwilg is ICT niet een vak apart maar het wordt geïntegreerd in het lesprogramma.

 

De Waterwilg heeft tussen 2017 en 2020 deelgenomen aan het internationale project #Co-think, waarbij een nauwe samenwerking is ontstaan met scholen in Engeland, Denemarken, Finland en Zweden op het gebied van ICT en programmeren. In 2022 zijn twee leerkrachten naar Tampere (Finland) geweest voor het internationale Erasmus+ project Co-Learn. Dit project is een vervolg op het Co-Think project. Binnen het Co-Learn project gaan scholen en schoolbesturen uit Engeland, Finland, Denemarken, Zweden en Nederland de samenwerking met elkaar aan om te onderzoeken wat we kunnen leren van de coronaperiode en hoe we ons onderwijs hier in de toekomst mee kunnen verbeteren.

 

De ontwikkelingen op gebied van digitale geletterdheid gaan enorm snel en daarom zullen wij in schooljaar 2022-2023 een nieuwe visie op digitale geletterdheid formuleren. Dit zullen wij doen op basis van de inhoudslijnen van SLO.