MR

Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het personeel praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR doet dit aan de hand van haar algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden bestaan uit:
  • het recht op informatie
  • het recht op overleg met het bestuur
  • het initiatiefrecht wat inhoudt dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

  • instemmingsbevoegdheid
  • adviesbevoegdheid.

Dit betekent dat het bestuur, voor bepaalde onderwerpen die wettelijk zijn vastgesteld, instemming of advies nodig heeft van de MR voordat een beslissing genomen kan worden. De Medezeggenschapsraad van De Waterwilg bestaat uit 4 teamleden en 4 ouderleden.

 

Namens het team:

Anthonet Kempen

Dorien Boeljon

Maaike Koele

Madeleine Walraven

 

Namens de ouders:

Stefan Monnink (voorzitter)

Luc Cohen

Setareh Moghadasi

Patrick van der Hoeven

 

De MR komt per schooljaar ongeveer vijf keer per schooljaar bijeen.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de zaken waar de MR zich mee bezighoudt, treft u hieronder de notulen van de vergaderingen. Deze notulen vormen samen het jaarverslag conform art. 19 van het reglement.

De MR van De Waterwilg is bereikbaar via: mr@dewaterwilg.nl

 

 

Notulen van de MR

Notulen MR vergadering 16-01-2024

Notulen MR vergadering 09-10-2023

Notulen MR vergadering 10-05-2023

Notulen MR vergadering 22-03-2023

Notulen MR vergadering 16-01-2023

Notulen MR vergadering 19-10-2022

Notulen MR vergadering 27-09-2022
Notulen MR vergadering 09-06-2022
Notulen MR vergadering 11-05-2022
Notulen MR vergadering 17-01-2022
Notulen MR vergadering 31-05-2021
Notulen MR vergadering 18-03-2021
Notulen MR vergadering 12-01-2021

Overige stukken MR

Medezeggenschapsreglement De Waterwilg per 16-1-2024