Inspectie

Gesprek met inspecteur 8 oktober 2020

Op 8 oktober had De Waterwilg een online gesprek (wegens corona) met de onderwijsinspectie. Dit gesprek was een vervanging van het gebruikelijke schoolbezoek. Er werd geen rapport gemaakt, maar de resultaten werden meegenomen in een groter onderzoek naar kwaliteitsverbetering op scholen in Nederland. Het was een ontspannen, open en positief gesprek waarbij er veel aandacht was voor de leerkrachten. De inspecteur is zeer tevreden over de manier waarop wij bezig zijn met de onderwijskwaliteit op De Waterwilg.

                                                                                                                                                                           

Inspectiebezoek 15 september 2015

Op 15 september 2015 kwam De heer Raktoe op bezoek in het kader van de 4 jaarlijkse inspectie onderwijs op basisscholen.

De inspectie visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Van te voren had de inspectie aangegeven wat er toegestuurd moest worden en welke items er aan bod moesten komen. Dhr. Raktoe is van 8.00 uur tot 17.00 uur op school geweest. Hij heeft daarbij een bezoek gebracht aan de Kangoeroegroep, de SEN groep, een kleutergroep, groep 4 en groep 7. Ook hebben er gesprekken plaats gevonden met ouders, leerlingen, teamleden en het management.
De inspecteur oordeelde alle onderdelen met “GOED”. Wij zijn erg tevreden en trots op deze beoordeling!

Hier kunt u ons inspectierapport van 2015 bekijken.