Gymrooster 2023-2024

Op De Waterwilg krijgen kinderen van groep 1 t/m 8 twee keer per week gym van een vakleerkracht. Daarnaast gymmen de kinderen van groep 1-2 twee keer per week met de eigen leerkracht. De gymlessen voor de kleuters vinden plaats in het speellokaal, gelegen in het hoofdgebouw. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal naast onze school. 

Hier kunt u het actuele gymrooster downloaden: gymrooster 2023-2024